:
:

Kết quả tìm kiếm(5)

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Mức lương Cập nhật
NAM NHÂN VIÊN CHỞ GAS
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
5,000,000VND - 7,000,000VND/Tháng 04/09/2014
Nhân viên bán hàng xăng dầu
Học vấn: Trung học , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
5,000,000VND - 7,500,000VND/Tháng 25/08/2014
Nhân viên bán hàng đồng hồ
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
5,500,000VND - 7,000,000VND/Tháng 25/08/2014
Nhân viên chở Gas
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
4,000,000VND - 6,000,000VND/Tháng 25/08/2014
Nhân viên bán xăng dầu
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
5,000,000VND - 6,000,000VND/Tháng 25/08/2014

Tiêu chí tìm kiếm

  • Nơi làm việc
  • Chức năng công việc
  • Cấp bậc
  • Loại hình công việc
  • Mức lương
    -
  • Ngày cập nhật gần nhất