:
:

Kết quả tìm kiếm(17)

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Mức lương Cập nhật
NHÂN VIÊN
Học vấn: Không khai báo , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
31/10/2014
THỢ PHỤ CẮT TÓC, GỘI ĐẦU.
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
27/10/2014
Nhân viên làm móng nghệ thuật
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
10,000,000VND - 0VND/Tháng 01/10/2014
THỢ PHỤ GỘI ĐẦU
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
01/10/2014
THỢ CẮT TÓC
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
29/09/2014
NHÂN VIÊN SỬA MÓNG, MASSAGE
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
8,000,000VND - 10,000,000VND/Tháng 25/09/2014
THỢ CẮT TÓC GỘI ĐẦU
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
3,500,000VND - 4,000,000VND/Tháng 22/09/2014
THỢ PHỤ GỘI ĐẦU
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
4,500,000VND - 0VND/Tháng 25/08/2014
THỢ PHỤ CHUYÊN CẮT TÓC NAM, NỮ
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
3,000,000VND - 5,000,000VND/Tháng 25/08/2014
THỢ PHỤ CẮT TÓC, GỘI ĐẦU.
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
3,000,000VND - 4,500,000VND/Tháng 25/08/2014
Thợ gội đầu
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
25/08/2014
Nhân viên cửa hàng làm tóc
Học vấn: Chứng chỉ , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
25/08/2014
Thợ phụ gội đầu
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
25/08/2014
Thợ phụ gội đầu
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
25/08/2014
Thợ chính làm tóc
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
25/08/2014
Thợ phụ gội đầu
Học vấn: Lao động phổ thông , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
25/08/2014
Nhân viên cửa hàng làm tóc
Học vấn: Chứng chỉ , Cấp bậc: Nhân viên/Công nhân
Hà Nội
25/08/2014

Tiêu chí tìm kiếm

  • Nơi làm việc
  • Chức năng công việc
  • Cấp bậc
  • Loại hình công việc
  • Mức lương
    -
  • Ngày cập nhật gần nhất